A Punktum Galéria kiállításaihoz kapcsolódó művészeti kutatása, dokumentumok feldolgozása fontos feladattá vált az elmúlt időszakban. Ezért a feldolgozást segítő, a kortárs művészet területén jártas esztéta, muzeológus, művelődésszervező kollégák, vagy ezen szakirányok valamelyikén tanuló egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk.

A munkatársaink legfontosabb idei feladatai:

– a Punktum Gyűjtemény anyagának feldolgozása, katalogizálása, szakleltárba vétele.

– az  év során megrendezendő kiállítások és megjelentetendő kiadványok szakmai előkészítése.

– továbbá az elmúlt évek során felgyűlt dokumentumok rendezése, a műhely története, melyben számos helyi művész alkotott  feldolgozatlan téma.

Fontos feladat még a Punktum Galéria történetéhez kapcsolódó írásos dokumentumok és művek kutatása, valamint feldolgozása. Ugyancsak számottevő előkészítő munkát igényel a múzeum tervben előkészített új állandó képzőművészeti kiállítás, a látványtár.

A gyűjteményt bemutató kiállítás létrehozása régóta esedékes, ehhez a tárlat részletes forgatókönyvének elkészítése is szükséges a kiadványának gondozása szintén megoldásra vár.

Ha a fenti feladatok közül valamelyik izgalmasan hangzik számodra és Budakeszi vagy a Zsámbéki- medence környékén élsz, várunk a lehetséges együttműködés reményében.

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány munkatársakat keres.

Mátyus Kriszta kurátor elsődleges feladata a kiállítások rendezése, a gyűjtemény kezelése, digitalizálásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok megoldása, a kiállítási és működési költségek előteremtése, adminisztratív feladatok végzése. Dokumentáció elkészítése és közreadása.

„Az ICOM Múzeumok Etikai Kódexe így fogalmaz a múzeumok feladatait illetôen: „a múzeumok lehetôséget biztosítanak a természeti és kulturális örökség megbecsüléséhez, élvezetéhez, megértéséhez és kezeléséhez. Alapelv: a múzeumoknak fontos feladata, hogy fejlesszék közmûvelôdési szerepüket, és magukhoz vonzzák az általuk szolgált közösség, település vagy csoport szélesebb köreit. A múzeumok közmûvelôdési szerepének szerves része az érintett közösséggel való interaktív kapcsolat és a közösség örökségének fejlesztése”.12

                   12  ICOM Múzeumok Etikai Kódexe 2004. 14. http://www.ace.hu/icom/MKmelleklet.pdf  (Letöltés ideje: 2017. január 4.)

A közösségi célokat preambulumában így fogalmazza meg az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről:

„A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.”13

13  https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.tv  (Letöltés ideje: 2017. március 5.)

A törvény 37/A. § szerint a muzeális intézmény

• a társadalom szolgálatában áll,

• a közösség számára nyilvános,

• a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,

• alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

• a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.

A múzeum feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.”

in.: Arapovics Mária Közösségi részvételi alapú működés – a múzeumok társadalmiasítása