Kesselyák Rita  grafikusművész vagyok.

Korai szürrealisztikus hangulatú önálló kompozícióim sokszorosító grafikai eljárásokkal készültek.  Szakmai, művészi és lelki fejlődésemben egyaránt központi jelentőségű az itáliai kultúrához való személyes kötődés.  Két ízben voltam ösztöndíjas a Római Magyar Akadémián. Számos hazai és külföldi kiállításon vettem részt.

Önálló művészi alkotómunkámat  is  nagyban alakította az a szemlélet és gyakorlat, amelyet  a táj- és kertépítészet terén, kézi rajzolóként illetve kerttörténeti kutatások kapcsán két évtized során szereztem a képalkotásban, elsősorban a magyarországi kora reneszánsz kapcsán. 

Munkásságom jelentős részét képezik a természetközpontú munkák, valamint a Magyarországon őshonos gyümölcsfajtákat bemutató pomológiai , illetve őshonos vadnövényelket megjelnítő botanikai témájú alkotások, melyeknek formanyelve a 

a klasszikus botanikai festészet alapelveitől a holisztikusabb értelmezésekig terjed.

Jó évtizede tartok rajz-festő kurzusokat elsősorban a botanikai festészet témakörében.

Művészeti tevékenységem újabban visszatért a szürrealisztikus hangvételű képekhez is. 

Művészetem legújabb dimenziója az általam „archeo-futurizmus”- nak elnevezett irány, melyben az archaikus, kollektív képi világot ötvözöm az expresszív gesztusfestészet nyers színeken alapuló dinamikus nyelvezetével. 

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány művészeti ambícióimnak kiváló teret és lehetőséget biztosít.

Az épület műtermei lehetővé teszik, hogy a nagyobb méretű képek itt készüljenek el.

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány  jóvoltából  és támogatásával készül el több giclée nyomású festményem, valamint a „Csillagösvény”- nyitott vázlatkönyv, mely a több évtizedes alkotómunka során összegyűlt vázlataim  egyedi művészalbumba rendezését foglalja magába.

Műhelymunka f:MK
Fotó: Mátyus Kriszta

Az „Art monológ-dialóg”  c.  kezdeményezésen belül a fenti alkotó munka menetét bemutató nyilvános beszámolókat tartunk. 

Az épület tereinek kiváló az akusztikája, a Punktum befogadja (amatőr) zenészek műhelymunkáját is, ennek a kezdeményezésnek egyik alapító tajga vagyok.  A „Monokróm szárnyalás” c. zenei próba – sarok  kiváló aktív szórakozást jelent a résztvevőknek és lehetőséget ad a társasági élet egyéb megnyilvánulásainak is.

A tervek között szerepel, hogy az örömzenélésen keresztül a fiatalabb generációt is megszólítsuk és bevonjuk az alkotásba.

Az oktatás terén is számos lehetőség adott. Más művész kollégákkal közreműködve, általános iskolásoknak tartjuk a „Kék madár” tematikus alkotóműhelyt.

Az általános iskolásoknak és gimnazistáknak meghirdetett „Múzsák földjén” c. (össz)művészeti kurzus célja  a hagyományos alap rajzkészségek kialakítsán túl, a természetközpontú és expresszív szemlélet művelése a képalkotásban, a hagyományos grafika, festészet eszközeivel. Kiváló speciális felkészülési lehetőség művészeti  iskolákba való jelentkezéshez.

Időszakos 1 napos kurzusokat is indítok a hagyományos sokszorosító grafika (rézkarc, monotípia, linometszés)  valamint a botanikai festészet tématikákban.

A Punktum Bábalakulat csoportba is meghívást kaptam; elsősorban festői díszeletek kialakításánál, zenei hangulat-aláfestésekkor számít a társulat a közreműködésemre.

„Művészkoktél” címen kollektív absztrakt – expresszionista improvizációs akciófestészeti programot is tervezek minden művészi ambícióval rendelkező művész és nem művész érdeklődő számára.

Sokféle módon lehet őrizni a hagyományt

Kesselyák Rita több évtizedes munkája, szilárd elhatározást és megalapozott kutatómunkát feltételez. Rövid összefoglalónkban kiragadtunk néhány gondolatot a művész gondolkodásmódját és alapos megismerő, kutatói gyakorlatát mutatjuk be.

„Másfél évtizedes kutató- és alkotómunka (magyar reneszánsz, kertművészet, botanika-történet) során érlelődött meg bennem a felismerés, hogy a magyar kultúrtörténet, táj- és kertkultúra, a művészet és botanika évszázadokon keresztül szoros szálakkal fűződött össze – és benne a népi gyümölcsismeret, amelynek tudása a globalitás eluralkodásával megszakadt, vagy feledésbe merült. Pedig a magyar táj és természeti bőség, valamint a hazai botanikai kultúrtörténet szellemi hagyatékának méltó örökösévé válhatna a mai Magyarország – a lokális tradíció ma is használható értékeinek felmutatásával.

Zsinórmértékül a TÜNDÉRKERT- mozgalom eszményei, célkitűzései szolgálhatnak, melynek megálmodói: Szarvas József Kossuth- és Jászai Mari- díjas színész, Kovács Gyula erdész és Ambrus Lajos József Attila- díjas író.

A Duna-medencében élő ember őstudása és tapasztalása, hogy az élet nem más, mint egyensúly, harmónia: a kozmosszal, a természeti környezettel és belső világunkkal.

A természeti ember fölismerte a természet tanítását és munkája teremtő, „gyümölcshozó” erejét; alapított, épített, ápolt: családot, kultúrát, civilizációt. Eleink természeti-élettani tudása így kapcsolódott össze a lélek ünnepélyes működésével, az élet szakrális jellegével.

Az ember tudta, mely időszak a legalkalmasabb a gyümölccsel való hatékony foglalatosságra. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (március 25.) a magyar hagyományban a gyümölcsfák szaporításának legmegfelelőbb időszaka; a tavasz, az új élet reményének köszöntét jelenti és az egyházi hagyomány szerint Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. Számos néprajzi emlék, gazdaságtörténeti gyűjtés szól erről a tudásról és hagyományról. Bereczki Máté, a legnagyobb magyar gyümölcsész ezernél is több gyümölcsfajtát írt le a Kárpát-medencében a 19. század végén. Nagyatyáink-dédapáink idejében mindez még a természeti valóság és az emberi élet szerves része volt.

„Őrizd a jövődet!” – egyszerre szól aggódás és felszólítás e mondatban. Egyfelől a pusztuló hagyatékot sejtteti, az elfelejtett tradíciót, a veszélybe sodort jövőt; bajban tudásunk, a magyar gyümölcskultúra páratlan sokszínűsége és gazdagsága.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja azonban a remény és teremtés napja!

A Tündérkert mozgalom minden tájegységet, régiót arra buzdít, gyűjtse össze, leltározza fel saját lakóhelye már nyomokban is alig föllelhető gyümölcsészeti hagyományát. Avasson be saját földje, környezete múltjába – ezzel népszokásaiba, gasztronómiájába, tanulja meg a szemzés, oltás, és a gyümülcsművelés minden nemes tudományát. Tegye meg az első lépést egy régi, ezerarcú gazdagság visszahódítására. Mindenki ültessen egy fát nagyszülei hagyatékából!”