Budapesten születtem (1974. február 19.) Az alap és közép fokú iskoláimat csepelen végeztem, majd
Fényképész ipari szakmunkás vizsga után, fotográfusként helyezkedtem el.

1994 – Fényképész Rt. Podmaniczky utca Műterem, Pethő Intézet-dokumentációs csoport, Klinszky Gábor, mellett Ev.divat fotó, laborálás, Bakcsy Árpád mellett reklám, alkalmazottfotó műterem, asszisztens, szolgáltató fotóriport

1999 – A Pécsi Tudománegyetemen Kommunkiáció Művészettudomány szakon tanultam. 2005-Diplomáztam. (2020) Jelenleg a Punktum Alapítvány kurátoraként működöm. Budakeszin élek családommal.

Jelenlegi tevékenységem

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány [Insert Dates]

 • Fontosnak tartom olyan művészeti  és közösségi ügyek képviseletét, amelyek az elmúlt évtizedben egyre fokozódó odafordulást követelnek. Ilyenek a művészeti intézményrendszer átalakulása következtében helyüket kereső alkotók, a fotóművészet képviselete a művészeti életben, a művészeti ágak összefonódásában alkotó közösségek támogatása.  Helyi érték teremtés és megóvás. Erre a hivatásra alakítottuk a  Punktum Galéria és Műhely Alapítványt Szalay Andrással.
 • Művészeti alkotó tevékenységet folytatok, közösségei ügyeket képviselek, illetve helyet és lehetőleg forrást teremtek civil kezdeményezések megvalósulásának. 
 • Korábbi tapasztalatok: műtárgyfotózás, múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállításrendezés, rendezvényfotózás, művészekkel kapcsolattartás, interjúzás, pályázatírás, alapítványi működés területén van. Egyetemi éveim alatt érdeklődésem középpontjában a művészeti intézmények kutatása állt. Szakterületem akkor a fotóművészet intézményrendszere volt. Szakdolgozati témám is a művész szerepre kérdezett rá. (PTE BTK 2005) Tapasztalatokat szereztem a VIVO Alapítványnál a múzeumpedagógia hőskorában, az FFS titkáraként, és az FKSE elméleti oldalán. Jelenleg (2015- óta) lokális művészeti teret alakítok számos művész és civil résztvevővel Budakeszin. Nagyon izgalmasnak tartom továbbra is a múzeumi és általában a művészeti intézményrendszer átalakulását. Igyekszem beletanulni a gazdasági szereplők, profit orientált galériák gyakorlataiba is. Érdeklődve figyelem a mecenatúra és műgyűjtés alakulását a kortárs művészeti életben. Ez irányú kutatásaimat szakirányú képzéseken való részvétellel igyekszem korszerű tudással alátámasztani. 
 • Továbbiakban két közösségi program ismertetését mellékeltem. 2021-ben további programok indultak el amelyek szöveges kidolgozása folyamatban van. 
 • Bábalakulat- amatőr bábtársulat munkája,
 • A PROJEKTRŐL
 • A Bábalakulat: Kompánia Társulat és a Punktum Galéria/Kékmadár Műhely művészeinek együttműködésben 2020. november 1. és 2022 május 30. között, az EMMI finanszírozásával az Előadóművészeti Többlettámogatások keretében, 2021 szerződésszámon kerül megvalósításra. A projekt célja az amatőr bábszínházi játék lehetőségeinek javítása, a színjátszók esetében a felnőtt bábelőadások számának emelése a felnőtt bábozás lehetőségeinek kiszélesítése, kooperatív színházi produkciók minőségi formájában. 

A projekt célkitűzései: 

Általában véve színházi és képzőművészeti területen alkotók együttműködési lehetőségének, játszási lehetőségeinek, minőségének  javítása, de különösképpen a fiatal alkotók esetében, műhelygyakorlati lehetőségek kialakítása, alkotói gyakorlaton alapuló kompetenciák, informális tanulás során megszerzett kompetenciák kialakítása révén; 

Az együttműködés, közösségi alkotás az egyéni, önismeretei munkán alapuló alkotó erő elismerését, erősítését célozza, tekintettel az alábbiakra:  jó gyakorlatok cseréje, innovatív gyakorlatok alkalmazása, önálló technikák kifejlesztése általában, de különös tekintettel az ifjúság területére, a non-formális és informális tanulás során megszerzett tudás, készségek és kompetenciák alkalmazása, elismerése révén. 

 • A projekt során négy szakmai anyagot dolgoznak ki az együttműködő művészek: 
 • Az felnőtt amatőr bábos profilja 
 • Az amatőr bábtársulati programok minőségi sztenderdjei 
 • A bábkészítés és mozgatás technikái felnőtt korban.
 • Az amatőr bábos kompetenciái, játékának eszközei.

EMT-TE-B-A-22 

 • Műteremből kiállításra,
 • Zene füleinknek,
 • Kosárközösség, 
 • Önként nézem) 
 • Kékmadár Műhely
 • A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány kurátoraként, a feltárt kapcsolatokban és az ezek álltal kialakuló szemléletben olyan válaszokat, ha lehet megoldásokat igyekszem találni, -az Alapító értékválasztásait figyelembe véve-, amellyhez csatlakozásra hívhatunk másokat is támogatni tudják a helyi, alulról szerveződő kulturális javak, értékek fenntartását, és újabb értékek teremtését is. Ezzel szeretnénk csatlakozni ahhoz a szükségszerű és időszerű társadalmi szerepvállaláshoz, amelynek helyszínei és szereplői a lokális társadalom szereplői közül kellene hogy kikerüljenek, politikai pártoktól független civil társadalmi bázisra támaszkodva. 
 • A közösség építés a Punktum Galéria facebook oldalán online, és a kapcsolati hálón keresztül offline is épül, személyesen kapcsolódnak a közösség tagjai egymáshoz és a szervezethez is személyes ismeretségek által kerülnek többnyire. Ezáltal ezek a közösségek a saját szervezetük céljainak megvalósulását támogatva, ugyanakkor saját belső dinamikájuk szerint civilként szerveződhetnek. Természetesen a befogadás szempontjait személyesen kurátorként magam is vállom, támogatom, fontosnak tartom lehetőségek biztosítását, az Alapító szándékait is szem előtt tartva. A helyi közösség és a kortárs művészek személyes közösségi összetartozását továbbra is folytatni szeretnénk, hiszen identitás teremtő hatása rendkívül fontos tényező a mai magyar társadalmi helyzetben. Ennek megvalósulásában a Punktum Alapítvány honlapjának nagy jelentősége lenne, ezért annak fejlesztési folyamata is megkezdődött.
 • A Női fotózás amelyet munkáimmal képviselek, nagy előnye, hogy nőként nézek modelljeim szemébe, így látva a születő fotográfiák, a test őszinte tükörszerő reflexív felületeivé válnak.  A természetes viselkedés, és öszinte megnyilvánulások érdekelnek. A manír és mázmentes natur nőeisség mozdulatai. A test gesztusai, a „hangok”, amiket gyakran magunk sem hallunk meg, pedig belül suttognak, lüktetnek, kiabálnak a fejünkben, testünkben. A test kommunkiációs felület, amit leginkább mi magunk igyekszünk elfedni. Pedig mindent leolvashatunk általa magunkról. Idővel változnak, pillanatnyi állapotot tükröznek. Múltról, jelenről és a jövőről is. 
 • Megragad, Ölel, Hárít. Elkap- Megtart- Elenged

Ezért minden lehetséges formában lesem mit fejeznek ki a Női gesztusok. Kifigyelt, leleplezett magánmitológiák foglalkoztatnak, teljes diszkréció mellet, titokban, LEPLEZVE ÖNMAGAMAT. Akcióm:  A Köpönyegforgató magánügye, az Oldalak kiállítás megnyitóján 2020.09.17. erre mutatott rá, ahogy képeim ennek tartanak tükröt. 

 • Nőiportré

Alkotásai