Budapesten születtem (1974. február 19.) Az alap és közép fokú iskoláimat csepelen végeztem, majd
Fényképész ipari szakmunkás vizsga után, fotográfusként helyezkedtem el.

1994 – Fényképész Rt. Podmaniczky utca Műterem, Pethő Intézet-dokumentációs csoport, Klinszky Gábor, mellett Ev.divat fotó, laborálás, Bakcsy Árpád mellett reklám, alkalmazottfotó műterem, asszisztens, szolgáltató fotóriport

1999 – A Pécsi Tudománegyetemen Kommunkiáció Művészettudomány szakon tanultam. 2005-Diplomáztam. (2020) Jelenleg a Punktum Alapítvány kurátoraként működöm. Budakeszin élek családommal.

Jelenlegi tevékenységem

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány [Insert Dates]

  • Fontosnak tartom olyan művészeti  és közösségi ügyek képviseletét, amelyek az elmúlt évtizedben egyre fokozódó odafordulást követelnek. Ilyenek a művészeti intézményrendszer átalakulása következtében helyüket kereső alkotók, a fotóművészet képviselete a művészeti életben, a művészeti ágak összefonódásában alkotó közösségek támogatása.  Helyi érték teremtés és megóvás. Erre a hivatásra alakítottuk a  Punktum Galéria és Műhely Alapítványt Szalay Andrással.
  • Művészeti alkotó tevékenységet folytatok, közösségi ügyeket képviselek, illetve helyet és lehetőleg forrást teremtek civil kezdeményezések megvalósulásának. 
  • Korábbi tapasztalatok: műtárgyfotózás, múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállításrendezés, rendezvényfotózás, művészekkel kapcsolattartás, interjúzás, pályázatírás, alapítványi működés területén van. Egyetemi éveim alatt érdeklődésem középpontjában a művészeti intézmények kutatása állt. Szakterületem akkor a fotóművészet intézményrendszere volt. Szakdolgozati témám is a művész szerepre kérdezett rá. (PTE BTK 2005) Tapasztalatokat szereztem a VIVO Alapítványnál a múzeumpedagógia hőskorában, az FFS titkáraként, és az FKSE elméleti oldalán. Jelenleg (2015- óta) lokális művészeti teret alakítok számos művész és civil résztvevővel Budakeszin. Nagyon izgalmasnak tartom továbbra is a múzeumi és általában a művészeti intézményrendszer átalakulását. Igyekszem beletanulni a gazdasági szereplők, profit orientált galériák gyakorlataiba is. Érdeklődve figyelem a mecenatúra és műgyűjtés alakulását a kortárs művészeti életben. Ez irányú kutatásaimat szakirányú képzéseken való részvétellel igyekszem korszerű tudással alátámasztani. 
  • Továbbiakban két közösségi program ismertetését mellékeltem. 2021-ben további programok indultak el amelyek szöveges kidolgozása folyamatban van. 
  • Bábalakulat- amatőr bábtársulat munkája,
  • A PROJEKTRŐL
  • A Bábalakulat: Kompánia Társulat és a Punktum Galéria/Kékmadár Műhely művészeinek együttműködésben 2020. november 1. és 2022 május 30. között, az EMMI finanszírozásával az Előadóművészeti Többlettámogatások keretében, 2021 szerződésszámon került megvalósításra. A projekt célja az amatőr bábszínházi játék lehetőségeinek javítása, a színjátszók esetében a felnőtt bábelőadások számának emelése a felnőtt bábozás lehetőségeinek kiszélesítése, kooperatív színházi produkciók minőségi formájában. 

A projekt célkitűzései: 

Általában véve színházi és képzőművészeti területen alkotók együttműködési lehetőségének, játszási lehetőségeinek, minőségének  javítása, de különösképpen a fiatal alkotók esetében, műhelygyakorlati lehetőségek kialakítása, alkotói gyakorlaton alapuló kompetenciák, informális tanulás során megszerzett kompetenciák kialakítása révén; 

Az együttműködés, közösségi alkotás az egyéni, önismereti munkán alapuló alkotó erő elismerését, erősítését célozza, tekintettel az alábbiakra:  jó gyakorlatok cseréje, innovatív gyakorlatok alkalmazása, önálló technikák kifejlesztése általában, de különös tekintettel az ifjúság területére, a non-formális és informális tanulás során megszerzett tudás, készségek és kompetenciák alkalmazása, elismerése révén. 

Szakmai beszámoló
 a Bábalakulat

Az EMT-TE-B-A-21-0661-pályázati azonosítószámú

pályázat elszámolásához

Támogatói Szerződés Iktatószáma:EMET/9032-1403/2021 

A támogatott program címe: Bábalakulat támogatása-Akárki

A támogatott időszak: 2021. július 1. – 2022. június 30.

A program helyszíne: Punktum Galéria és Műhely Alapítvány, Budakeszi, Fő utca 250.

A program tematikája: Amatőr bábtársulat támogatása

Bábalakulat

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány fontosnak tartja a korábban kialakított, jól működő kapcsolatokat egy magasabb színvonalú szolgáltatási szinthez igazítani. Ezért szándékunkban áll a Punktum Galériával kapcsolatban álló művészek erőinkhez mérten magasabb szinten való együttműködés.

2020 az átalakulás éve volt. A  korábban kialakított kapcsolataink szorosabbá fűzése például a Budakeszin működő Mezei Mária Művészeti Iskola , és a Kompánia Színházi Társulat művészeivel ennek az átalakulásnak is köszönhető.  Lukács László és Mayer Zita drámapedagógusokkal korábbi programjainkon is találkozhattak a hozzánk látogatók zenei programokon, gitáróráik kedvelt közösségi alkalmak volta .  A Pátyi Waldorf Iskola zenésznövendékeinek Közösségi Karácsonyi Koncertjén, és a nyáron a Puliszka zenekar Udvari Koncertjén, a Mezei Mária Művészeti Iskola művésznövendékeik kiállítása kapcsán.

Közösségi Színház / Communiti Theatre

A 2020 őszén A lemez 2 oldala című kiállításunkat követően megkezdett folyamat során Bodor Kata, Seller Orsolya, Kárpáti Zoltán, Báldi Marietta, Bártfai-Szabó Orsolya, Verschoor Brigitta, Mayer Zita, Lukács László és Mátyus Kriszta közös alkotási folyamatban határozták meg a célokat melyek megvalósításában ezzel a pályázattal is szerettük volna támogatást, lehetőséget teremteni program folyamat megvalósításához.  A kortárs bábművészet képviselői és  a kortárs színházi drámapedagógia és improvizációs technika találkozása.

Az ötlet konkrét szöveg megismerésével indult, mely a középkori moralitásjáték a méltán ismert és sokszor feldolgozott AKÁRKI. A beszélgetések, feldolgozási ötletelés folyamatában, a kortárs szövegekre kitekintve először Borbély Szilárd Akár akárki című drámáját, majd később Kárpáti Péter Akárki című darabját kezdtünk el foglalkozni. A folyamatnak a Punktum Galéria alkotói közösségének erősödésében, személyes életútjaink gazdagodásában és a létrehozott előadással a város kulturális gyarapodását reméltük.

Az emlékezet szobái

Kárpáti Péter: Akárki – Punktum  kísérleti művészeti helyszín

Zsámbéki Színházi Bázis Emlékmű avatás

“És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.” (Jel. 8.1.)

Hofmannsthal az eredeti moralitással ellentétben nem történelmen és konkrét emberi viszonylatokon kívül álló főszereplőt ábrázol, ehelyett valóság közelibb mikrokörnyezetet és valódi emberi kapcsolatokat rajzol köréje.

Hasonló utat követ Kárpáti Péter Akárki darabja, amely valójában jeleneteket sorozata egy negyvenes éveiben járó nő, Emma életéből. De ezeknek a mai (tegnapi) életképeknek mégis csak az Everyman témája és szerkezete ad mélyebb értelmet: egy ember a halál közelségére ismerve megpróbál számot vetni az életével.

A Kárpáti-darab fontos jellemzője, hogy a főszereplője nő.

Amikor az első jelenetben a főhősnő rosszul lesz, a környezetében lévő egyik figura átváltozik Halállá, és Akárkiként szólítja meg őt, majd felszólítja, hogy készüljön a számadásra.

Emma mintegy próbára teszi kapcsolatait, anélkül, hogy társait próba elé állítaná. Nem kér tőlük semmit, nem kap tőlük semmit. Mint egy haláltáncban, összekapaszkodik néhány pillanatra egyikükkel, fordul vele egyet-kettőt, aztán továbblép. Az élettől való búcsúzás ezen rituáléja egyúttal az élettel való számvetés hallgatag formája is

Mindent elintéztem – mondja a történet végén Emma. De ez valójában kérdésként hangzik.

Az előadás

A helyszín az üres Punktum Galéria termei, mint az emlékezet szobái

Ezeket járja be Emma. Emma arról beszél a barátnőjének, hogy nem emlékszik a múltjára, csak egy nagy fehérségre. Csak egy furcsa, fehér tájék képződik meg előtte, azonosíthatatlan szereplőkkel. És ami így a múltjaként megjelenik előtte, azok talán nem is a saját emléke

Ennek folytatásához, költségeink és szakértőink és a dokumentáció költségeihez szeretünk volna támogatást találni. Ehhez kaptunk anyagi támogatást, az Emberi Erőforrás Támogatáskazalő jóvoltából

Nagyon Köszönjük!

Szakmai beszámoló

Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, az Akárki szerep magunkra-öltése. Tükörben keresgélés közösen. Punktum-Kampánia cooprudukció.

Befejező (?)időpont: Az eseménysor zárása (?): 2022. június 11. szombat 19.00
Helyszín:
Budakeszi, Punktum Galéria és Műhely Alapítvány
Fő utca 250.  
Cím: Bábalakulat / Akárki     
 
 PROFITÁLNAK  SZERVEZET KEDVEZMÉNYEZETTJEI PROJEKTBŐL   Miközben közvetlenül részt vettünk a saját igényeinken alapuló tevékenységek létrehozásában, vagyis a Bábalakulat felvetésében éppen aktuális tematika – Akárki, aki szembesül élete végességével –  kifejtésében, kifejező eszközeinek megtalálásában, egyedi igényeiknek megfelelő támogatást kaphattuk. A Kompánia Színházi Társulat mint szakmai mentorok segítették az  alkotást, melyben az egyes tevékenységek létrehozásával és az azokban való részvétellel interperszonális készségekre tettünk szert. Ezáltal a közösségen belül tovább nőtt a bizalom, a másokkal való törődés érzését élhettük át. Ennek nagyon jelentős szerepe van abban, hogy ma ismét olyan közösségi térként tudunk a Punktumra gondolni, mint a pandémia előtt természetes volt. Folyamatosan pozitív társadalmi attitűdünket fejlesztettük tovább,  tanultunk, például felelősségvállalást a saját jóllétünkért is, nagyobb önhatékonyságra és önbecsülésre tettünk szert. Vonzóvá tettük a felnőtt bábozást, kortárs irodalom és a hagyomány megismerésének széles spektrumán mozogva. Anyagköltségünk és bizonyos szakértői honoráriumok segítették a pályán maradás esélyét. Nagyon köszönjük, a lehetőséget.    

INSPIRÁLÓDHAT A KÖZÖSSÉG ÉS A KÖZÖSSÉGI PARTNEREK IS A BÁBALAKULAT AKÁRKI-JÉBŐL  
A próbatalálkozások pozitív hatással vannak személyes fejlődésünkre és a közös társadalmi felelősség vállalásunkra. Várhatóan: A példa nyomán pozitív társadalmi attitűdök alakulnak ki, a körülöttünk élők körében. Jó volt megtapasztalni a júniusi előadást követő beszélgetésen, az társainkban önbizalom növekedését és, hogy képesek vagyunk hatással lenni a közönségünkre, és talán az egész közösségre.  A program megvalósulásában kiteljesedő kezdeményezés jelentős emberi erőforrásokat biztosítanak az alkotó közösség tagjai számára, hogy az kielégíthessék tanulási, emberi, biztonsági igényeiket, de legalábbis csökkentsék az elmúlás felett érzett bizonytalanságunkat. Az Bábalakulat beszélgetésein  a részvételi demokrácia fejlesztése mellett, a gyakorlati problémák megoldásához való hozzájárulás érzésének erősítése, az élet múlandóságával való szembenézés, veszteség feldolgozás, bizonyos fokig megvalósult. Kapcsolatépítés és tartás a közösséggel, akik a közösségi problémák megoldására vonatkozó készségeket konkrét feladatokon dolgozva biztonságos terepen kezdhettük gyakorolni. Ezáltal létrejön egy rugalmasabb közösség, amely jobban és gyorsabban reagál a különböző problémákra, a különböző nehézségekkel és szükségletekkel küzdő egyéni, emberi érzések jobb megértése hozzásegíti az alkotót és nézőt egyaránt a közösségben élő többi ember felé tehető jobb emberi gesztusok felelevenítésében. Eszközeink az báb segítségével elidegenítés, a „nem az én életem, / dehogy nem/“ dilemmájának  boncolgatása, szakszerü életvezető segítségével, a kézzel készített báb öröme, mind hozzájárult ahhoz, ami végeredmény ként a nézők elé tártunk a 2022 júniusi / Eddig/ egyetlen előadás alkalmával.  

Ami a folyamatból következhet: Hogy a csoport kitágítva köreit, a téma iránt fogékony sajátos szükségletű emberek bevonása a tevékenységekbe, új tapasztalatok, közös tevékenysége megvalósítása ezekkel a csoportokkal, például idősebb generáció tagjaival a hasznosság érzése és a sajátos szükségletű emberek önfejlesztésének segítése által.  
A Bábalakulat folytatása a Kékmadár Műhely keretében iskolás osztályközösségekkel folytatódik. 


Alkotásai